Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s internetovým obchodom vianoce-stromcek.sk budú spracované za účelom:

a) vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru

b) v prípade zaregistrovaných používateľov pre registráciu a využívanie vernostných výhod

c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu vianocnestromceky.sk a jeho produktov

2. Aké osobné údaje spracovávame

a) osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

b) osobné údaje potrebné k registrácii:

– krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

c) osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:

– e-mailová adresa

Ak sa registrujete cez sociálne siete (Facebook, Google accounts, Instagram), tak aj údaje, ktoré nám poskytnú dané sociálne siete, napr.: pohlavie a dátum narodenia. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré oni sami do systému zadajú (resp. súhlasia z ich prenosom zo sociálnej siete), alebo prácou so systémom vytvoria.

3. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých činnosť vianoce-stromcek.sk nebola možná. Medzi týchto patria:

a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.

b) externý dodávateľ účtovných služieb

c) poskytovateľ webhostingových služieb

d) prepravné spoločnosti: Slovenská pošta, GEIS SK s.r.o., Direct Parcel Distribution SK,s.r.o.

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (napr. polícia).

4. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

5. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.

6. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

7. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@vianoce-stromcek.sk

8. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky vianocnestromceky.sk, nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Apartmány Skalka s.r.o. (ďalej iba “stránky”) používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

– zabezpečenie základnej funkčnosti

– zabezpečenie rozšírenej funkčnosti

– monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies: zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky a internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Monitorovanie a analýza: tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre klientov žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré majú klienti záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom.
Informácie o cookies aplikácií tretích strán: , 
https://www.doubleclickbygoogle.comhttp://www.google.com/policies/technologies/cookies/https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sk

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.
Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov.

Mozilla
Google Chrome
Safari
Opera

10. Kontakt na nás

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Apartmány Skalka s.r.o., Kamence 903/15, 013 03 Varín, IČO: 48164615

Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu neurčitú a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.